přehled dodávaných ČOV

- CELONEREZOVÁ S NEREZOVÝM ZEMNÍM FILTREM - EO 5
- CELONEREZOVÉ S PLASTOVÝM ZEMNÍM FILTREM - EO 10, EO 20, EO 30, EO 50, EO 100

PARAMETR DČ–EO 5 DČ-EO 10 DČ-EO 20 DČ-EO 30 DČ-EO 50
ANOXICKÝ STUPEŇ          
Válcová nádrž-prům. x  výška 1,4 x 1,5 1,8 x 2 2,4 x 2,2 2,5 x 2,65 3,0 x 3,0
Objem nádrže (m3) 2,3 5,1 10 13 21,2
Skutečný pracovní objem 2 4,53 9,14 12 19,8
Objem bioreaktoru (m3) 1 2,25 4,57 6 9,9
Objem nátokového pr. (m3) 0,65 1,5 3 4 6,6
Objem dosaz. prostoru (m3) 0,35 0,77 1,57 2 3,3
Látkové zatížení (BSK5/den) 0,27 0,54 1,08 1,62 2,27
           
ZEMNÍ FILTR          
Šířka ZF (m) 1,5 1,5 2,5 2 x 1,8 2 x 2,5
Délka ZF (m) 4 8 8 8 9
Plocha ZF (m2) 6 12 20 28,8 45
Objem náplně ZF (m3) 4,5 9 12,75 24 29
Denní kapacita (m3) 0,75 1,5 3 4,5 7,5